cistenie kanalov krtkovanie
M&M AQUA-SERVIS - rýchle riešenie Vašich problémov - čistenie kanalizácií

M&M AQUA-SERVIS s.r.o. - ponuka služieb

Hlavná špecializácia

 • - zameriavame sa na riešenie systémových porúch kanalyzácií a odtokových potrubí bytových a nebytových priestorov
 • - riešime problémy upchatých kanalizácií miestnej infraštruktúry
 • - pravidelný monitoring pre udržiavanie kanalizácií v dobrej kondícii a predchádzanie havarijných stavov

Poskytované služby

 • čistenie kanalizácie krtkovaním
 • čistenie odpadov
 • čistenie strešných zvodov
 • čistenie prípojok
 • čistenie OTL (odlučovače tukových látok)
 • monitoring kanalizácie
 • monitorign prípojok
 • čistenie dažďových vstupov
 • čistenie syfónov, drezov a vaní
 • servis wc a pisoárov
 • odčerpávanie vody z bytových a nebytových priestorov
 • čistenie vysokotlakovým zariadením
 • čistiace a upratovacie služby

Technické zabezpečenie

Čistenie realizujeme pomocou vysokotlakového vodného čerpadla, umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať regulovaný tlak vody až do výšky 150 barov. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica dlhá 100 metrov ukončená dýzou. Dýzy majú rôzny počet otvorov a rôzne uhly vodného prúdu, sú vymeniteľné podľa profilu potrubí a druhu česteného materiálu.