cistenie kanalov krtkovanie
M&M AQUA SERVIS - rýchle riešenie Vašich problémov - čistenie kanalizácií

M&M AQUA-SERVIS s.r.o.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou problematikou čistenia, monitoringu, diagnostiky a lokalizácie závad nefunkčnej kanalizácie a s ich následným odstránením.

Hlavná špecializácia

  • - zameriavame sa na riešenie systémových porúch kanalyzácií a odtokových potrubí bytových a nebytových priestorov
  • - riešime problémy upchatých kanalizácií miestnej infraštruktúry
  • - pravidelný monitoring pre udržiavanie kanalizácií v dobrej kondícii a predchádzanie havarijných stavov